رسانه تصویری

تک کانال دستی
آنالوگ
LCD
داینامیک
کاردیود

بخش سوال و جواب درباره محصول :

خوبیش اینه میتونی فرکانس هاشو عوض کنی و چند تارو با هم استفاده کنی.