میکسر آنالوگ
12
7
4
2
اکولایزر پارامتریک- 3 باندی
1
USB
3.6

بخش سوال و جواب درباره محصول :