میکسر آنالوگ
10
4
3
2
اکولایزر پارامتریک- 3 باندی
USB
2.2

برچسب ها

بخش سوال و جواب درباره محصول :