رسانه تصویری

میکسر دیجیتال
48
16
2
8
فیدر موتورایز
USB
10.5

بخش سوال و جواب درباره محصول :