شاتگان Matched Pair
کنون/XLR
22 هرتز تا 18 کیلوهرتز
40- دسی بل
200 اهم
کاردیود
39 گرم

بخش سوال و جواب درباره محصول :