میکروفن روی دوربینی با الگوی قطبی تک جهتی
ورودی اضافی 3.5 میلی متری میکروفن
75 هرتز تا 18 کیلوهرتز
37- دسی بل
کاردیود
30 گرم

بخش سوال و جواب درباره محصول :