جک 3.5 میلی متری TRS
75 هرتز تا 20 کیلوهرتز
35-
کاردیود
40 گرم

بخش سوال و جواب درباره محصول :