کنون/XLR
20 هرتز تا 20 کیلوهرتز
33- دسی بل
76 دسی بل
سوپر کاردیود
85 گرم
بادگیر, کیف چرمی, مانت روی دوربینی SMH-X

بخش سوال و جواب درباره محصول :