میکروفن بی سیم پلاگین ازدن AZDEN 310XT

جهت دریافت آخرین تغییر قیمت و تخفیفات شگفت انگیز مربوط به این محصولات، میتوانید ایمیل خود را در فرم زیر ثبت نمایید.

AZDEN

آنالوگ
(UHF (566.125 – 589.875
LCD
50 هرتز تا 15 کیلوهرتز
گیرنده: 170 گرم ، فرستنده: 180 گرم