تک کانال یقه ای
آنالوگ
LCD
50 هرتز تا 15 کیلوهرتز
گیرنده: 190 گرم ، فرستنده: 170 گرم

بخش سوال و جواب درباره محصول :