رسانه تصویری

محصولات مشابه

2 کانال
آنالوگ
45 هرتز تا 18 کیلوهرتز
LED
3.6

بخش سوال و جواب درباره محصول :