کندانسر
وکال
USB
40Hz - 14kHz
-51.0dB re 1 Volt/Pascal (2.80mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB @ 1kHz
کاردیود
655 گرم

بخش سوال و جواب درباره محصول :