پسیو
4 اینچ
1 اینچ
2.5
20
8 اهم - سیستم اهمی ولتی
90-20KHz
89
13
12
21
685 گرم

بخش سوال و جواب درباره محصول :