فاز و جابجایی فاز
ژوئن27

فاز و جابجایی فاز

فاز موج عبارت است از موقعیت هر نقطه از موج نسبت به مبداء و بر حسب درجه بیان می شود. یک سیکل کامل از یک موج به ۳۶۰ درجه تقسیم می شود. در مبداء موج فاز صفر و در نقطه اوج فاز ۹۰ درجه و در انتهای سیکل مقدار فاز ۳۶۰ درجه است. شکل ۱ زاویه فازهای گوناگون را در یک موج نشان می دهد. اگر دو موج یکسان در محیطی وجود داشته باشند اما یکی از آنها نسبت به دیگری دارای تأخیر باشد می گوییم بین این دو موج، جابجایی فاز وجود دارد. تأخیر بیشتر سبب جابجایی...

ادامه مطلب
نسبت سیگنال به نویز چیست؟
ژوئن13

نسبت سیگنال به نویز چیست؟

نسبت سیگنال به نویز یا Signal to Noise Ratio مقدار تفاضل حساسیت و نویز داخلی میکروفون برحسب دسیبل (dB) است. هر چه سطح فشار صوتی یک منبع صوت بالاتر باشد، نسبت سیگنال به نویز (S/N) هم بیشتر است. در سطح فشار صوتی 94dBSPL، اگر نسبت سیگنال به نویز میکروفون 64dB باشد، مشخصه ای خوب و اگر 74dB باشد، عالی است. سیگنال به نویز بالاتر به معنای خلوص بیشتر سیگنال صدا (نویز کمتر) و برد بیشتر میکروفون می باشد. “برد”، وضوح دریافت صداهای...

ادامه مطلب
Gate – نویز گیت چیست و به چه کار می آید؟
مه30

Gate – نویز گیت چیست و به چه کار می آید؟

نویز گیت مانند یک کلید روشن – خاموش خودکار عمل کرده و نویزهای موجود در حین مکث در سیگنال صوتی را حذف می کند. وقتی که سطح ورودی به کمتر از حد آستانه‌ی تنظیم شده، می رسد، نویز گیت میزان بهره‌ی تقویت را کاهش می دهد. برای مثال وقتی نواختن سازی به طور لحظه ای متوقف می شود، نویز گیت ولوم را کم کرده و هر گونه نویز و نشت صدا را طی مکث برطرف می نماید. دریچه نویز یا نویز گیت در چه مواردی از نویز گیت استفاده می شود؟ این دستگاه با حذف نشت...

ادامه مطلب