فاز و جابجایی فاز
ژوئن27

فاز و جابجایی فاز

فاز موج عبارت است از موقعیت هر نقطه از موج نسبت به مبداء و بر حسب درجه بیان می شود. یک سیکل کامل از یک موج به ۳۶۰ درجه تقسیم می شود. در مبداء موج فاز صفر و در نقطه اوج فاز ۹۰ درجه و در انتهای سیکل مقدار فاز ۳۶۰ درجه است. شکل ۱ زاویه فازهای گوناگون را در یک موج نشان می دهد. اگر دو موج یکسان در محیطی وجود داشته باشند اما یکی از آنها نسبت به دیگری دارای تأخیر باشد می گوییم بین این دو موج، جابجایی فاز وجود دارد. تأخیر بیشتر سبب جابجایی...

ادامه مطلب
فرکانس های هارمونیک
ژوئن24

فرکانس های هارمونیک

موج سینوسی که صدایی خالص با یک فرکانس است را می توان به وسیله یک نوسان ساز صوتی تک فرکانس تولید کرد. در مقابل اغلب صداهای موسیقی دارای شکل موجی مرکب با بیش از یک فرکانس هستند. تمامی اصوات، ترکیبی از امواج سینوسی با فرکانس ها و دامنه های گوناگون می باشند. شکل ۲ سه موج سینوسی را نشان می دهد که با هم ترکیب شده و یک موج مرکب را تشکیل داده اند. کمترین فرکانس در یک موج مرکب را فرکانس بنیادی گویند که زیر و بمی یا نواک صدا را مشخص می کند....

ادامه مطلب
آشنایی با مفهوم فاز و نکات لازم برای کاربرد آن در صدابردای
ژوئن15

آشنایی با مفهوم فاز و نکات لازم برای کاربرد آن در صدابردای

در این مقاله سعی می‌کنیم در مورد مفهوم فاز، که بیشتر اوقات درک درستی از آن صورت نمی‌­گیرد، صحبت کنیم و نگاهی به تفاوت‌های میان فاز و قطبیت بیندازیم. یکی از مفاهیمی که بیشتر اوقات به درستی درک نمی‌شود، مفهوم فاز است. این درک نادرست معمولاً به خاطر اشتباه گرفتن مفهوم فاز و قطبیت به وجود می‌آید. پس بیایید نگاهی به این مفاهیم بیندازیم و ببینیم ارتباط آنها با صدای زنده چیست. بیشتر افراد، زمانی با مفهوم فاز آشنا می‌شوند که دکمه‌ی «فاز...

ادامه مطلب