بخش سوال و جواب درباره محصول :

مگه بهتر از zoom h6 هست

ما از این خیلی ظبط کردیم مداح های خیلی معروف را ما با همین ظبط کردیم مهشره