جستجوی پیشرفته

قیمت فروش سازدهنی ترومولو

سازدهنی ترمولو ابتدايي ترين نوع سازدهني مي باشدكه داراي اندازه هاي گوناگون مي باشد كه متداول ترين آن 24 سوراخ مي باشد. اين ساز داراي 24 قسمت عمودي است و هـر قسمت توسط يـك تيغه افـقي به دو كانال بالا و پايين تقسيم مي شود .هر كـدام از كانالهاي رديف بالا ، با كانال زيرين خود يك نت واحد را توليد مي كنند.پس هنگامي كه در دو كانال بالا و پايين يك سوراخ فوت مي كنيم دو تيغه با صداي يكسان به صدا در مي آيند.اين مانند اين است كه دو ساز با هم يك نت مشترك بزنند . با توضيحات فوق ساز دهني ترمولو 24 سوراخ داراي 24 نت يعني وسعت صوتي حدود 3 اكتاو دارد . در اين ساز سوراخهاي فرد با دميدن و سوراخهاي زوج با مكش هوا به صدا در مي آيند، در ساخت اين نوع سازدهـني با تغيير اندك در مقدار ماده بـكار رفته در تيغه عمودي ، در هر نـت تفاوتي جزئي بين زير و بـمي آن دو تيغه وجـود دارد كه به طور جداگانــه براي گوش محسوس نيست . اين تفاوت ناچيز باعث مي شود كه وقتي هر دو تيغه به صدا در مي آيند ،صدايي مواج توليد شود . به همين علت اين نوع سازدهني را ترمولو ناميده اند كه در زبان ايتاليايي به معني لرزاندن مي باشد.

سازدهنی ترمولو

با تخفیف خریداری کنید ...