ساب وفر پسیو دایناکورد DYNACORD Variline SUB18

تومان 10.200.000

 • پسیو
 • 18
 • 700
 • 2800
 • 8
 • Parallel Neutrik® NL4
 • 35Hz ~ 700Hz
 • 132
 • 50
 • 57
 • 80
 • 49
مــزایا
مــعایب