میکسر الن اند هیت ALLEN & HEATH ZED-22FX

تماس برای قیمت

  • میکسر آنالوگ
  • 22
  • 16
  • 3
  • 2
  • 1
  • اکولایزر پارامتریک- 3 باندی- مید سوییپر
  • 4
  • USB
مــزایا
مــعایب