میکسر الن اند هیت ALLEN & HEATH ZED-436

تماس برای قیمت

  • میکسر آنالوگ
  • 36
  • 32
  • 2
  • 1
  • اکولایزر پارامتریک- 4 باندی
  • 6
  • 4
  • USB
مــزایا
مــعایب